T30
  • T30
  • Skanska
  • 2017-2018
  • Generalentreprenad
  • Partnering
  • LEED Gold
  • 28 000 000 kr
  • 41.800 m2
Beskrivning

Nybyggnad kontor kv Trollhättan 30. Samverkansentreprenad generalentreprenad med projekteringsmedverkan. Installations av 23 st nya luftbehandlingsaggregat.

Kontaktperson

Sven Andersson, Installationschef, 010-448 13 80, sven.andersson@skanska.se

Deltagare (Adero)

Andreas Benetoft (Ombud), Fredrik Halén (Projekteringsledare), (Projektledare), Christofer Clevhammar (Kalkylansvarig), Alexander Borg

Bläddra bland projekt

T14 Urban Escape
P21 – Mästerhuset
Temab Tierp
Hangar 5
Kv Rosteriet
Kv – Grävlingen
Kv Stormkransen 14 – Magasinet
SCOO – Arlanda