Kontakt

Stockholm

Adero AB
Org.nr: 556922-6300

Hornsbergsvägen 17
112 15 Stockholm

+46 8 650 11 00
info@adero.nu

Fakturaadress
Adero AB
GEM 7365569226302
Box 171
831 22 Östersund

Fakturor

Leverantörsfakturor skall ”alltid och endast ” märkas med projektnummer och baskonto under Er referens.

Visa exempel

Fakturaadress
Adero Uppsala AB
GEM 7365569364134
Box 171
831 22 Östersund

Ledning Stockholm

Andreas Benetoft, VD
+46 70 601 56 14
andreas.benetoft@adero.nu

Robert Vujicic, vVD
+46 72 216 29 18
robert.vujicic@adero.nu

Fredrik Halén, Teknisk chef
+46 70 601 56 19
fredrik.halen@adero.nu

Andreas Hedström
+46 70 601 56 17
andreas.hedstrom@adero.nu

Ledning Uppsala

Hans Andersson, Kalkyl, marknad, försäljning
0702-16 16 00
hans.x.andersson@adero.nu

Pasi Piispanen, VD
0707-10 56 34
pasi.piispanen@adero.nu

Mikael Piispanen, Produktion, ekonomi
072- 250 49 18
mikael.piispanen@adero.nu