Kontakt

Fakturaadress
Adero Uppsala AB
GEM 7365569364134
Box 171
831 22 Östersund

Ledning

Hans Andersson (Kalkyl, marknad, försäljning)
0702-16 16 00
hans.x.andersson@adero.nu

Pasi Piispanen (VD, Certifierad funktionskontrollant-OVK, CE-märkning, injustering)
0707-10 56 34
pasi.piispanen@adero.nu

Mikael Piispanen (Produktion, ekonomi, Certifierad funktionskontrollant-OVK)
072- 250 49 18
mikael.piispanen@adero.nu

Fakturor

Leverantörsfakturor skall ”alltid och endast ” märkas med projektnummer och baskonto under Er referens.

Visa exempel