T14
  • T14 Urban Escape
  • Zengun
  • 2014-2018
  • Totalentreprenad
  • Partnering
  • 50 000 000 kr
  • 130 000 kvm (BTA)
Beskrivning

Urban Escape är ett pågående projekt som sker i nära samverkan med beställare samt med parallella entreprenörer.

Stora delar av arbetet sker på handlingsytor med öppna butiker runt om. Detta gör att en nära samverkan med beställarens samt med butikernas personal är en central framgångsfaktor. Utöver detta finns även ett stort behov av fokus på tredje man.

Kontaktperson

Urban Olsson, Teknisk Chef, 070-882 01 24, urban.olsson@zengun.se

Deltagare (Adero)

Andreas Benetoft (Ombud), Johan Ström (Projekteringsledare och projektledare)

Bläddra bland projekt

P21 – Mästerhuset
Kv Stormkransen 14 – Magasinet
SCOO – Arlanda
Hangar 5
Temab Tierp
Kv – Grävlingen
Kv Rosteriet
T30