Specialistkompetens

BIM

Vi på Adero vill att ni som beställare skall känna er trygga med våra leveranser och ha god insyn i våra projekt. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschen framåt i snabb takt. Med hjälp av BIM går det att skapa en digital modell av en byggnad som innehåller all relevant information i ett byggprojekt. Den tredimensionella modellen låter dig visualisera design och funktionalitet, förutsäga kostnader, undvika kollisioner och analysera klimat och prestanda. Allt långt innan första spadtaget är taget.

Genom att arbeta i en BIM-modell kan arkitekter, installatörer och konstruktörer enkelt dela information och få bättre förståelse för hur koncept och färdig byggnad ser ut.. Att kunna simulera resultat gör det möjligt att ta beslut tidigare i processen, undvika dyrbara misstag och säkra ett kostnads- och energieffektivt byggande. Flertalet av oss på Adero har arbetat med BIM sedan tidigt 2000 tal.

Varför BIM?
 • Bättre förståelse för färdig byggnad
 • Bättre samordning ger mindre fel i projektering och produktion
 • Bättre kommunikation
 • Bättre estimering av kostnader, tid och material
 • Ökad produktivitet
 • Ökad kvalitet

Vi har tänkt på allt, så du slipper

Adero är unika inom installationsbranschen med Design Review. Systemet används av bl.a. läkemedelsindustrin för att säkerställa att den efterfrågade produkten uppfyller framtagen kravspecifikation.

Vi utvärderar om föreskriven lösning och redovisad ritning klarar beställarens ställda krav. Vi kontrollerar, säkerställer, optimerar och rapporterar uppkomna felaktigheter och frågetecken så att handlingar och lösning ges möjlighet att uppdateras och förfinas innan installationerna påbörjas på plats.

Exempel på vad vi utvärderar
 • Ljud och ljudkrav
 • Injustering
 • Brandkrav
 • Gränsdragningar
 • Produktutvärdering, kvalitet
 • Dimensioner, kanaler och don
 • Avsaknad av produkter
 • Teknisk isolering
 • Kollisionskontrol
 • Textning av handlingar.

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöaspekten blir allt viktigare inom bygg- och fastighetsbranschen och efterfrågan på miljöcertifierade byggnader ökar hela tiden. Vid en miljöcertifiering görs en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Det handlar om allt från energianvändning till ljudisolering och fukt. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda, att byggnaden uppnår en viss nivå inom områden som energieffektivitet och inomhusmiljö.

I Sverige använder man sig oftast av certifieringssystemen Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Green Building. Miljöbyggnad är anpassat efter svenska förhållanden och regelverk, medan LEED och BREEAM är internationella system utvecklade i USA respektive Storbritannien. Skillnaderna mellan dessa olika system är framför allt att de fokuserar på olika faktorer som påverkar miljön. Adero är har kunskap och erfarenhet för att uppfylla de givna kraven för miljöklassificeringen och har kunskapen att hantera alla frågor som berör processen, t ex energi, material, akustik, och VVS.

Vi arbetar med såväl nyproducerade som befintliga byggnader. För Adero är det viktigt att ett projekt bedrivs med stor resursmedvetenhet, så att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt. Därför är det viktigt för oss att miljöfrågorna tas upp i ett tidigt skede av arbetsprocessen, vilket inte bara optimerar möjligheterna att klassningen blir framgångsrik, utan även håller nere kostnaderna. Vi tror på och jobbar kontinuerligt för hållbar utveckling.