Design review

Vi har tänkt på allt, så du slipper

Adero är unika inom installationsbranschen med Design Review. Systemet används av bl.a. läkemedelsindustrin för att säkerställa att den efterfrågade produkten uppfyller framtagen kravspecifikation.

Vi utvärderar om föreskriven lösning och redovisad ritning klarar beställarens ställda krav. Vi kontrollerar, säkerställer, optimerar och rapporterar uppkomna felaktigheter och frågetecken så att handlingar och lösning ges möjlighet att uppdateras och förfinas innan installationerna påbörjas på plats.

Exempel på vad vi utvärderar
  • Ljud och ljudkrav
  • Injustering
  • Brandkrav
  • Gränsdragningar
  • Produktutvärdering, kvalitet
  • Dimensioner, kanaler och don
  • Avsaknad av produkter
  • Teknisk isolering
  • Kollisionskontrol
  • Textning av handlingar.