P21 – Mästerhuset
  • Kontorshus med två restauranger
  • NCC
  • 2013-2015
  • Totalentreprenad
  • Partnering
  • LEED Platinum
  • 34 000 000 kr
  • 36 000 kvm (BTA)
Beskrivning

Ett unikt kontorshus med väldigt högt ställda krav, dels på det estetiska och dels på det tekniska. Huvuddelen av huset betjänas av fyra stycken platsbyggda aggregat. Hela systemet är utformat med stor flexibilitet för kostnadseffektiva framtida anpassningar.

Utöver kontorsytor finns det 2 stycken restauranger som betjänas av egna aggregat varav den ena är en av Stockholms största restaurang. Adero har även i egen regi projekterat merparten av projektet.

Kontaktperson

Sven Tägtsten, Bitr. Projektchef, 070-638 59 02, sven.tagtsten@ncc.se

Deltagare (Adero)

Andreas Benetoft (Ombud), Fredrik Halén (Projekteringsledare), Fredrik Ekwall (Konstruktör), Andreas Hedström (Projektledare), Kjell Olsson (Produktionsledare)

Bläddra bland projekt

Kv Stormkransen 14 – Magasinet
Kv – Grävlingen
SCOO – Arlanda
T30
Hangar 5
T14 Urban Escape
Temab Tierp
Kv Rosteriet