Södersjukhuset by 72

Adero har fått i uppdrag av Arcona att utföra luftbehandlingsinstallationerna för en ny vårdbyggnad inom Södersjukhuset, by 72. Entreprenaden som påbörjas omgående är en totalentreprenad i samverkan med Arcona och omfattar ca 18600 kvadratmeter. Ambitionen är att certifiera vårdbyggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. ...
Läs mer

Ny stor samverkansentreprenad

Adero tackar M3 Bygg AB och Svenska Bostäder för förtroendet att tillsammans i samverkan renovera Husby Centrum. Projektet avser upprustning av ett 30-tal befintliga butikslokaler, tillbyggnad av livsmedelsbutik, inglasning av nergång till T -banan och väderskydd i glas över torgytan. Förberedelser för nytt bostadshus och två våningsplan upp till torgnivå. Ombyggnaden kommer att ske etappvis per huskropp där stor hänsyn till 3:e man krävs. Målet med projektet är att skapa ett attraktivt och tryggt centrum med närservice, arbetsplatser och kultur. Att Adero blivit utvalda som totalentreprenörer i samverkan för ännu...
Läs mer

Ny projektledare

Adero har glädjen att välkomna Robin Bergström som projektledare. Robin kommer närmast från TKI / Skanska installation. Robin har en gedigen erfarenhet från stora bolag och har tidigare arbetat med både kalkyl och projektledning. Vi ser fram emot att ta del av Robins engagemang och erfarenheter....
Läs mer

Kv Grävlingen 12 – Citycronan

Adero har fått förtroendet att uppgradera och byta ut befintliga aggregat inom Kv Grävlingen 12. Aggregaten är platsbyggda med en kapacitet på ca 45.000l/s och 74% återvinningsgrad. I entreprenaden ingår även provisoriska installationer för försörjning av nuvarande hyresgäster. Kvarteret Grävlingen 12 är beläget mellan Regeringsgatan, Mäster Samuelsgatan, Malmskillnadsgatan och Jakobsbergsgatan och omfattar ca 40.000 m2. Projektet påbörjades omgående och förväntas stå klart i december 2015. -Det är ett inspirerande och utmanande projekt där merparten av produkterna specialanpassas och byggs på plats, på ett av Stockholms innerstads mest central lägen. Beställare...
Läs mer

Kv Bryggmästaren

Adero har fått förtroendet att på generalentreprenad utföra luftbehandlingsinstallationerna åt Arcona inom Kv Bryggmästaren. Arbetet påbörjas omgående och förväntas vara slutfört innan årsskiftet. Byggherre Axfast. Kv Byggmästaren...
Läs mer

Tobaksfabriken

Adero har fått förtroendet av SBG-Byggen utföra en hyresgästanpassning inom Tobaksfabriken på Södermalm. Ombyggnaden omfattar ca 1400m2 och Adero utför både luftbehandlingsinstallationer samt styr och regler. Byggherre Aberdeen. Tobaksfabriken...
Läs mer

Kistamässan

Adero har fått i uppdrag av Kista Mässan att i nära samverkan projektera och anpassa luftbehandlingsinstallationer till tre nya konferenssalar. Efter färdigställande kan Kista mössan erbjuda sina gäster konferensrum med plats för över 1200 personer. Byggherre Klövern / Kista Mässan ...
Läs mer

Kv Nöten 3

Adero har fått förtroendet av OP2 Byggnads AB att på totalentreprenad utföra hyresgästanpassningar åt Trafikverket samt byte av luftbehandlingsaggregat inom Kv Nöten 3. Byggherre Vasakronan ...
Läs mer

Certifierade Ventilationsmontörer

Adero har certifierat sina ventilationsmontörer. Adero har stadigt ökande krav på kunskaper och professionalitet. Med god utbildning i ryggen är det lättare att upptäcka fel tidigt, och möjliggöra en konstruktiv dialog med beställaren ute på plats och att se helheten i uppdraget. Bortsett från att certifieringen ger en klar konkurrensfördel kommer vi känna oss säkrare i vårt arbete. Det i sin tur ger positiva effekter som ökat självförtroende och högre krav på respektive individ. För våra beställare så kommer de positiva effekterna med certifieringen av att effektiviteten...
Läs mer

Lyckan 10 Kungsholmen

Adero flyttar sitt huvudkontor till Kv Lyckan 10 på Västa Kungsholmen. Ett 5 årigt avtal har tecknats med Vasakronan. Adero har tillsammans med Nom Arkitekter varit med och utformat lokalerna. Vi tackar OP2 Byggnads AB samt Hedström & Taube för mycket väl utfört arbete. From 1 April är vår nya adress: Adero AB Hornsbergsvägen 17 112 15 Stockholm...
Läs mer

Upp