Lyckan 10 Kungsholmen

Adero flyttar sitt huvudkontor till Kv Lyckan 10 på Västa Kungsholmen.
Ett 5 årigt avtal har tecknats med Vasakronan.
Adero har tillsammans med Nom Arkitekter varit med och utformat lokalerna.
Vi tackar OP2 Byggnads AB samt Hedström & Taube för mycket väl utfört arbete.

From 1 April är vår nya adress:

Adero AB
Hornsbergsvägen 17
112 15 Stockholm

Comments are closed.

Upp