Certifierade Ventilationsmontörer

Adero har certifierat sina ventilationsmontörer.
Adero har stadigt ökande krav på kunskaper och professionalitet. Med god utbildning i ryggen är det lättare att upptäcka fel tidigt, och möjliggöra en konstruktiv dialog med beställaren ute på plats och att se helheten i uppdraget.
Bortsett från att certifieringen ger en klar konkurrensfördel kommer vi känna oss säkrare i vårt arbete. Det i sin tur ger positiva effekter som ökat självförtroende och högre krav på respektive individ.
För våra beställare så kommer de positiva effekterna med certifieringen av att effektiviteten ökar och felprocenten minskar.
Certifieringen har utförts av INCERT som är ackrediterade av SWDEAC.

SWEDAC

Comments are closed.

Upp