Nyheter från: november 2015

Ny stor samverkansentreprenad

Adero tackar M3 Bygg AB och Svenska Bostäder för förtroendet att tillsammans i samverkan renovera Husby Centrum. Projektet avser upprustning av ett 30-tal befintliga butikslokaler, tillbyggnad av livsmedelsbutik, inglasning av nergång till T -banan och väderskydd i glas över torgytan. Förberedelser för nytt bostadshus och två våningsplan upp till torgnivå. Ombyggnaden kommer att ske etappvis per huskropp där stor hänsyn till 3:e man krävs. Målet med projektet är att skapa ett attraktivt och tryggt centrum med närservice, arbetsplatser och kultur. Att Adero blivit utvalda som totalentreprenörer i samverkan för ännu...
Läs mer

Ny projektledare

Adero har glädjen att välkomna Robin Bergström som projektledare. Robin kommer närmast från TKI / Skanska installation. Robin har en gedigen erfarenhet från stora bolag och har tidigare arbetat med både kalkyl och projektledning. Vi ser fram emot att ta del av Robins engagemang och erfarenheter....
Läs mer

Upp