Adero flyttar sitt huvudkontor till Kv Lyckan 10 på Västa Kungsholmen. Ett 5 årigt avtal har tecknats med Vasakronan. Adero har tillsammans med Nom Arkitekter varit med och utformat lokalerna. Vi tackar OP2 Byggnads AB samt Hedström & Taube för mycket väl utfört arbete. From 1 April är vår nya adress: Adero AB Hornsbergsvägen 17 112 15 Stockholm...
Läs mer