Nyheter från: augusti 2014

Arrendatorn och Kronogården i Ursvik

Adero har fått förtroendet av NCC att utföra luftbehandlingsinstallationer för nytt bostadsprojekt i Ursvik, Sundbyberg. Projektet omfattar 148 lägenheter med tillhörande samlingslokal och restaurang på totalentreprenad. För projektet gäller 3D/BIM projektering och viss projektering kommer att utföras i egen regi. Byggherre är SKB och arbeten pågår till 2016. ...
Läs mer

Kv Fatbursjön

Adero har fått fortsatt förtroende att utföra luftbehandlingsinstallationer i Kv Fatburssjön, tidigare även kallat korvfabriken. Uppdraget innefattar en hyresgästanpassning om ca 4000 m2 åt SunGard på totalentreprenad, beställare Zengun. "Vi är såklart väldigt stolta över fortsatt förtroende i fastigheten och får ännu en bekräftelse på att vår tydliga satsning på totalentreprenader och tekniktunga generalentreprenader är rätt" Andreas Benetoft VD Adero AB...
Läs mer

Upp